Дэлхийн банк хөгжиж байгаа орнуудад эдийн засгийн хямралтай тэмцэхэд нь зориулаж дээд хэмжээний 58.8 тэрбум доллар гаргаж өглөө.Энэ бол нэг удаагийн санхүүжүүлэлт биш дараагийн жил бас үргэлжилнэ гэж ДБ-ны удирдлага амлаж байна. Энэ мөнгөний тусламж нь дэд бүтэцийг байгуулах ажлын шинэ байр бий болгоход зориулагдах ёстой гэж тус банкны удирдагч хэллээ.