Өмнөд афганы Гильменд мужид «Талибан» хөдөлгөөний эсрэг АНУ-ын Тэнгисийн явган цэргийнхэн урьд үзэгдээгуй хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ. Энэ ажиллагаанд америкийн 4000-н тэнгисийн явган цэрэг, Афганын 650 цэрэг, цагдаа оролцож байна. Гол зорилго нь афганы емнед нутагт бүгсэн талибчуудын түшэц газрыг эзлэж цаашдаа афганы аюулгүй байдлын хүчинд хүлээлгэж өгөх зорилготой юм.