Забайкалийн хязгаар, БН Бурят улсын Холбооны аюулгуй байдлын албаны хилийн цэргийн удирдах газар дадлага хийхээр Оросын Холбооны аюулгуй байдлын албаны хилийн дээд сургуулийн 1-р курсын 70-н сурагчид хурэлцэн ирлээ. Хятад, Монгол улсуудтай залгаа хил дээрхи тус удирдлагын анги нэгтэглуудэд курсантууд хувиарлагдан дадлага хийнэ.Ирээдуйн офицеруудын зуны дадлагын гол зорилго нь ямар ч нехцелд хил хамгаалалтын ажлыг удирдах ажилд суралцах, дадлагажихад оршиж байна.Хамгийн туршлагатай сургагч офицеруудын удирдлага дор тэд забайкалийн хилийн хамгаалалтын анги нэгтгэлуудэд дадлагажина.25-н хонгоийн дадлагаын тегсгелд хамгаалалт 2 уе шатай болох бегеед 1-рт дадлага хийсэн застав дээрээ, 2-рт сургуулийн байранд тус тус шалгалт егне.