Оросд өнөөдрөөс эхлээд тусгай зориулалтын газраас бусад газар байрласан казино, мөрийтэй тоглоомын газрууд хаагдлаа.Мөрийтэй тоглоомын газрыг тусгай 4-н бусэд гаргахаар хуульд заасан.Эх орны зүүн зүгт Алтайн болон Приморийн хязгаар, баруун зугт Калининград муж, өмнө зүгт Краснодарын болон Ростовын хязгаарт тус тус байрлана.Москвад хамгийн их 500-н мөрийтэй тоглоомын газрууд байсан юм.Хууль зөрчсөн мөрийтэй тоглоомын газрын эзэдэд хууль бусаар үйлвэрлэл эрхлэсэн зэм тулгаж захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.