Оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев Сочид 2014 онд болох Олимпийн ба Паралимпийн наадмуудын тухай хуулийн баримт бичгүүдийг олон улсын стандартад нийцүүлэх хуульд гарын үсэг зурав. Кремлийн хэвлэлийн албанаас энэ тухай өчигдөр мэдээллээ. 2014 оны Олмипи ба паралимпийн наадмын эрх зүйн статусыг тэнцүү болгосон хуулийг Улсын Дум 6-р сарын 5-нд батлаж, Холбооны зөвлөл 6-р сарын 17-нд сайшаав. Энэ хууль улс орны олимпийн хууль тогтоомжод байсан зарим зохисгүй зүйлийг арилгав. Тухайлбал Орост хуулийн үндсэн баримт бичгүүд дан Олимпийн хартии өрөөр хэлвэл Олон улсын олимпийн хорооны нормативын баримт бичигт тулгуурлаж, Олон улсын паралимпийн хорооны бүгд хуулийг өрдөө дурдахгүй байсан. Одоогоос хууль эдгээр хоёр баримт бичгийг иш үндэс болгоно.