Италийн зүүн хойт нутгийн адриатын далайн эргийн Триеста боомт хотод их 8-н орны ГХЯ-ны сайд нарын 3-н өдрийн уулзалт өнөөдөр ажилаа эхэллээ.Энэ форум нь Аквильд 7-рсарын 8-10-нд болох их 8-н орны дээд хэмжээний уулзалтын өмнө болж байгаа чухал уулзалт юм.Сайд нар дээд хэмжээний уулзалтын улс төрийн хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөг бэлдэж байна. Дээд хэмжээнпй уулзалтан дээр далайн дээрэмчдийг устгах, мансууруулах бодисын сувгийг хаах, улс дамжсан зохион байгуулалтай гэмт хэрэгийг таслан зогсоох, терроризмтой хийх тэмцэл зэрэг асуудлуудыг авч узнэ гэж Оросын ГХЯ мэдээллээ. Триестед Ойрхи Дорнодын зуучлагч ОХУ, АНУ, ЕХ, НУБ дөрвөлийн сайд нарын зөвлөлдөөн болно.Арабын орнуудын Лигийн байгууллагын холбоо барих бүлэгтэй бас зөвлөлдөх юм байна.