Энэ сарын 22нд амь насанд нь халдахыг оролдсон Ингушетийн ерөнхийлөгч Юнус-бек-Евкуров эрүүл болсныхоо дараа үүрэгт ажлаа гүйцэтгэнэ гэж түүний хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга Кала Ахильгов мэдээллээ москвагийн институтэд эрчимтэй эмчилгээ хийж байгаа бөгөөд гадаадад эмчлуулэх талаар яриа гараагүй гэж нарийн бичгийн дарга хэллээ.Еренхийлегч, террорист нууц байгууллагуудын үйл ажиллагааг таслан зогсоох бодлого баримтлаж байсан тул тэд л түүний амь насанд халдсан гэдэгт тус Хойт Кавказын бугд найрамдах улсын иргэд итгэлтэй байна