Тус хөлөгүүд Адений булангаас Вьетнамд ирсэн. Завь эсэргүүцэгч «Адмирал Пантелеев» тэргүүтэй хөлөг онгоцууд тэнд 4-р сараас эхлэн иргэний хелөг онгоцуудыг далайн дээрэмчдээс хамгаалаж байгаа билээ. Оросын тэнгисчид 23 орны далбаатай 40 хөлөг онгоцийг аюултай бүсээс гаргаж өгсөн бөгөөд далайн дээрэмчдийн хэд хэдэн дайралтийг няцаасан байна. Энэтхэгийн далайн хамгийн аюултай бүсд нэг сар ажиллах оросын цэргийн хөлөг онгоцны ээлжит хэсгийг бүрдүүлэж дууслаа.