Дэлхийн банкны өнөөдөр хэвлүүлсэн таамаглалаар энэ жилийн дэлхийн дотоодын нийт бутээгдхууний уналт урьд нь таамгалаж байсан 1.7-н хувь биш 2.9 хувь болно. АНУ, Япон, Европын орнуудын таамаг муу байна. Харин Хятад, Энэтхэг улсуудын эдийн засаг хөгжиж байна.