0Кемерово хотод эсийн аргаар хувилах лаборатори нээж байна. Энэ нанотехнологид тулгуурлан нэхдэсийн инженерчлэлийн мэргэшсэн төв байна. Эрдэм шинжилгээний туршилтын цогцолбор зүрх судасны төвд байрлана. Лабораторийг 160 сая рублээр барьж, тоноглоно. Эрдэмтэд генетикийн судалгаа, зүрх, судасны биопротезийг загварчлах, ер бусын эм, бэлдмэл бүтээх шилдэг тоног төхөөрөмж дээр ажиллана.