Уг баярын илгээлтэд  өгүүлэхдээ «ОУ-тай стратегийн түншлэл, сайн хөршийн харилцааг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн Монгол Улсын чиг бодлого Таны удирдлагаар цаашид хөгжинэ гэдэгт би итгэж байна. Ажил хэрэгч харилцаа холбоо Тантай тогтооход бэлэн байна. Екатеринбург хотноо 6-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд болох ШХАБ-ын дээд хэмжээний уузлзалтын гишүүн болон байгууллагын ажиглагчийн статустай орнуудын төрийн тэргүүнүүдийн уулзалт түүнчлэн бүгд хуралдаанд оролцоно уу хэмэн Таныг уриж байна. Екатеринбургад бид анх удаа биечлэн уулзах боломж олно гэж бодож байна.
Халхын голд хамтран байгуулсан ялалтын 70 жилийн ойг их ач холбогдолтойд үзэж байна. Бид хоёр талын харилцааны түүхэн энэ тэмдэглэлтэй ойг зүй ёсоор тэмдэглэнэ гэж бодож байна» гэжээ.