Оросын Үнэн алдартны Сүм хийд загалмайтнуудын нэг гол баяр Гэгээн Троицийн баярыг тэмдэглэж байна. Гэгээн сүнс галын дөл хэлбэрээр суудалдаа заларсанд зориулсан баяр юм. Үүний дараа Христийн шавь нар үрьд нь мэдэгдэхгүй байсан хэлүүд дээр бурхан багшаа алдаршуулсан билээ. Энэ өдөр шүтлэгтнүүдийн шинэчлэл, амьдралын билэг тэмдэг болгож авчирсан цэцэг, хүсны мечир, амтлагч ногоонуудаар сүм хийдээ чимэглэдэг байна.