Олон улсын сансрын станцын багийн гишүүд оросын компьютержсэн шинэ скафандр туршиж байна. Олон улсын сансрын станцын баг өнөөдөр задгай сансарт гарахдаа оросын “Орлан-МК” оросын шинэ компьютержсэн скафандрыг туршиж байна. Дүрэм бус нөхцөлд юу хийх, юу хянах ёстой талаар сансрын нисэгчид “зааж өгөх” шинэ талст дэлгэцийг скафандарт суулгажээ. Ажлын хөтөлбөрийн дагуу МКС-20-ийн ахлагч Геннадий Падалка,мөн хөлгийн инженер Майкл Баррат нар москвагийн цагаар 10:45 цагт задгай санасарт гарах ёстой билээ. Тэд “Звезда” модулийн гадаргууд “Курс” залгах системд 3 антенн зооно.