Ерөнхийлэгч Д.Медведевын үүнийг энэ долоо хоногт хийсэн хэдэн мэдэгдэл гэрчилж байна. Манай тоймч Константин Гарибовын тайлбарыг сонсоно уу. «ТУХН-ийн улсуудад суугаа оросын ЭСЯ-дуудыг дипломат ажилтнуудаар бүрэн хангах нь зайлшгүй чухал ОУ-ын эдгээр улсад дипломат нэр төртэй үүднээс төлөөлөх хэрэгтэй» гэдэгт ерөнхийлэгч Д.Медведев итгэлтэй байна. Иймээс тухайлбал Төв азийн улсуудад олон зуун дипломат нь ажиллаж байгаа, ХН дахь түншүүдээс ОУ-ыг тэнд илүү нэр төртэйгээр төлөөлөх хэрэгтэй. Энэ нь дэлхийн санхүүгийн хямралын нөхцөлд эдийн засгийг интеграцчилах асуудлыг улам амжилттай шийдвэрлэхийн тулд хийх ажил юм. Хамтран хямралаас бага алдагдалтай гархын хамт аж ахуйн нягт зузаан холбоогоо улам бэхжүүлэх нь шийдвэрлэх зорилт юм. Үүний тулд хямралтай тэмцэх. Евр Аз-Эсийн фондыг түргэн байгуулахад ерөнхийлэгч Д.Медведев уриалав. Энэ оны 2-р хагаст ажиллаж эхлэх фондын 10 тэр бум орчим долларын 8- тэр бум долларыг ОУ оруулж, аж үйлдвэр, эдийн засгийн болон дэд бүтэцийн хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд туслана.
ТУХН-ийн түншүүдийг дэмжих өөр нэг хэлбэрийг Москва бас зарлав. Энэ нь оросын хүнсний бүтэгдээхүүний импортыг эдгээр улсаас хийж, мах, сүү, хүнсний ногоо өрнөдөөс биш, Төв азийн улсуудаас худалдаж авах тухай хэлж байгаа юм. «Энэ салбарын их нөөцийг ашиглах хэрэгтэй» гэж Д. Медведев тэмдэглэв. Сая байгуулсан, ТУХН-ийн асуудал эрхлэх, оросын холбооны агентлаг энэ чиглэлийн ажлыг хийхэд туслана. «Шинэ агентлаг байгуулсан нь ТУХН-ийн орон зайг анхаарах явдал ОУ-ын хувьд тэргүүн зэргийн зорилт байгааг нотлосон хэрэг» гэж оросын гадаад дахь түншүүд үнэлэв, Гадаадад суугаа эх орон нэгтнууд бол «энэ нь бидний асуудал, санал, хүсэлтийг тэдгээрийн дотор улс хоорондын хүмүүнлэгийн харилцаа бэхжүүлэх асуудлыг оросын удирдлага ихээр анхаарах хэрэгтэй» гэж үзэж байна. Д. Медведев шинэ агентлагын тэргүүн Фарит Мухамешинтай уулзахдаа» ТУХН-тэй харилцах харилцаа бол ОУ-ын гадаад улс төрийн бодлогын тэргүүн зэргийн чухал чиглэл «гэж нотлов. Иймээс ОУ зөвлөлтийн хойших орон зайд улам идэвхтэй, эрчимтэй, байрших естой» гэж ТУХН-ийн улсуудын Хүрээлэнгийн удирдагчдын нэг Геннадий Коненко үзэж байна.
Тэрбээр манай радиод жич ярилцлага өгөхдөө энгэж хэлсэн юм: « Өрнөдийн улс- АНУ, ЕХ-ны орнууд зөвлөлтөөс хойших орон зайд аажим газар авч, тэнд ОУ эдийн засаг, улс төр, соелын болон бусад ч салбаруудын уламжлалт ашиг сонирхолтой байгааг харгалзан, үүнийг тэвчэхгүйг гэдэгт бид шууд хэлж байна. Бидний ашиг сонирхолыг хөөсөрдуулж, энэ орон зайгаас биднийг шахаж гаргахыг оролдож байгаа үед бид идэвхтэй бодлого явуулж, идэвхтэй ажиллагаа хийх естой. Үр ашигтай, эрчимтэй үйл ажиллагаа хийх естой» гэж үзэж байгаагаа илэрхийлэв.
ЕХ-еес ТУХН-ийн хэд хэдэн улсад зориулсан «Дорно дахины туншлэл» хэмээх хетелберийг биелуулж байгаа нь ОУ-ыг ашиг сонирхолын жам есны бус нутгаас нь нууц аргаар шахан гаргах оролдлого биш уу?
Таны зөв. Би бас ингэж бодож байна. Нөгөө шинжээчид «Дорнод түншлэл» хэмээх төслийг өөрөөр үнэлж байгаа боловч би бол «ЕХ-ны ажиллагаа түүний энэ төсөл нь Молдав, Белорусси, Украин болон бусад улсуудад эдийн засгийн нэмэлт тусламж үзүүлэх аргаар тэдгээрийг өөртэй холбож, оросын эдийн засгийн нөлөөг, бидний эдийн засгийн ашиг сонирхолыг хязгаарлах оролдлого гэж үзэж байна».
«Дорнод түншлэл» хэмээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэрийдлээр оросын ТУХН-ийн түншүүдийн харилцаанд шинэ саад тотгор тавих нь бүтэхгүй хэрэг «гэж Москва өрнөдийн түншүүдэд үрьдчилан санууллаа. Украин, Гүрж улсуудыг, татан оруулан «оросын эсрэг бүс», байгуулах урьдах оролдлогооноос зохисгүй ноцтой хор уршиг тулгарч, Кавказын аюулгүй тогтвортой байдалд, Европын эрчим хүчний аюулгүй байдалд аюул заналхийлэснийг өрнөдийнхэн санаж явах естой.