Египетийн төрийн эрх барих байгууллага оросын 8 оюутныг суллаа.Кайрын Аль-Азхар их сургуульд сурч байсан оросын 34 –н оюутныг тэдний амьдарч байсан дүүргээс нь 5-р сарын27нд баривчилсан билээ.Мөн Таджикстан,Казахстан,Узбекстан,Франц,Их Британ зэрэг улсын олон арван иргэдийг баривчилсан юм.Оросын диполматууд Египетийн ГХЯ-д хандаж тайлбар өгхийг шаардаж нот бичиг явуулсан. Тэдний эрхийг хэрхэн хангаж байгааг мэдэхийн тулд оросын диполматууд баричлагдсан оросын иргэдтэй уулзуулахыг шаардаж байна.