0Приморийн сурагчид залуу экологичдийн симпозиумд оролцоно Экологийн тусгай сургалтын төвд Хятад, Солонгосын бүгд найрамдах улс, Япон, Монгол, Оросын хүүхдүүд цуглана. Симпозиум шахуу хөтөлбөртэй болно. Экологич, эрдэмтэд усны бохирдохоос сэргийлэх, ус цэвэрлэх тухай сэдвээр лекц уншина. Үүнээс гадна практик сургалт явуулна. Юуны түрүүнд Приморийн сурагчид энэ чиглэлээр хийж байгаа ажлынхаа талаар ярина. Симпозиумын үеэр сурагчид гадаадын орнуудын үе тэнгийнхэнтэйгээ туршлага, экологийн арга хэмжээний үр дүнгийн талаар санал солилцох тул экологийн боловсрол, экологийн соёлыг дээшлүүлнэ.