Оросын үйлдвэрийн эзэд мэргэжлийн баяраа тэмдэглэж байна. ЯГ 21 жилийн өмнө оросд хувийн бизнес эрхлэгчидэд үйл ажилгаа явуулах «ногоон гэрэл» болсон хууль хүчин төгөлдөр болсон. Өнөөдөр орон даяар бага, дунд бизнестэй холбоотой асуудлаар дугуй ширээний ярилцлага, үзэсгэлэн форум явагдаж байна. Оросын үйлдвэрийн эзэд ноднин анхны ойгоо тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь оросын эдийн засагт эрс өөрчлөлт гарсны үр дүн юм. Бага дүнд бизнесийг хөгжүүлэх явдал оросын засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл болоод байна. Янз бүрийн сувгаар үйлдвэрийн эзэдэд үзүүлэх холбооны дэмжлэг, эдийн засгийн хямралтай байгаа 2009 онд 80 тэрбум рубль. Ойрын 4 жилд засгийн газар 1 триллион рубль чиглүүлэх ёстой.