Оросын нанотехнологийн улсын корпорац (Роснано) инновацийн тесел хэрэгжүүлэх мянга гаруй саналыг үйлдвэрүүдээс хүлээж авлаа.Хагас сайнд Томск хотод тус корпорацийн ерөнхий захирал А.Чубайс ажил хэрэгч,шинжлэх ухааны хүрээнийхэнтэй уулзахдаа ингэж мэдэгдлээ.Роснано ирээд байгаа төслүүдийн саналын эдийн засгийн үр ашгийн шинжлэх ухаан-техникийн шинжилгээг явуулаж төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг бүрдүүлэж өгдөг.Манай копорац төслийн 90%-д хөрөнгө оруулах болон ашигтай нөхцөлөөр 10 жилийн хугацаатай зээл авч өгөхөд туслана гэж А.Чубайс хэллээ.Өнөөдрийн байдлаар Роснано 14 төслийг батлаад байна.Корпрацийн төлөвлөгөөнд 2015 он хүртэл оросд инновацийн бүтээгдхүүнийг жил бүр 10-900 тэрбумд хүргэнэ гэж заасан.