Оросын туйлыг судлагчид Антарктикад 200 хоног ажилладд эх орондоо буцаж байна «Академич Фёдоров» туйлын флотын хөлөг онгоцоор тэднийг Санкт-Петербургад хүргэх юм. Оросын усан, цаг уурын судлалын албаны Арктик, Антарктикийн судлалын хүрээлэнгийн захирал Иван Фроловын мэдээлсэнчилэн экспедицийн гишүүд бух даалгаварыг өмнөд тивд дээд зэргээр бүрэн биелеелсэн байна. Газар хөдлөлтийг судлах арга барилаар мөсөн дорхи Дорнод нуурын бүтцийг шинжлэн судласныг эрдэмтэд онцлон тэмдэглэв. Дэлхийн шинжлэх ухааны бүлгийнхэн судлалын дүнг өргөн тайлбарлаж байна гэж Фролов хэллээ.