«Африкийн Эвэр орчмын районд далайн дээрэмчид хөлөг онгоцуудыг дайрч байгаа учир Номхон далайн оросын флотын «Адмирал Пантелеев» их хөлөг онгоц иргэний 6 хөлгийг дахин дагаж хамгаалсан» гэж Оросын Номхон тэнгисийн цэргийн флотын штабын төлөөлөгч бямба гаригт мэдээлэв. «Адмирал Пантелеев» хөлөг туслах хэдэн хөлөгтийн хамт Адены буланд далайн дээрэмчдэй тэмцэх олон улсын ажиллагаад оролцохоор 4-р сарын 27-д тус районд Владивосток хотоос хүрч очлоо