Тухайлбал Репин, Левитан, Рерих, Александр болон Карл Брюллов нарын шилдэг бүтээлийг Арбатско-Покровскийн шугамын нэг галт тэрэгт тавьжээ. Урлаг судлаачид 35 зургийг тусгайлан сонгосон байна. Зорчигчид хагас жилийн турш сонгодог бүтээлээр нүдээ хужирлах боломжтой.