Алмас эрдэнийг худалдан авахыг хүссэн хоёр хүн утсаар үнэ хаялцжээ. Алмас эрдэнийн эзэн нэрийг нь нууцлахыг хүссэн бөгөөд тэр энэ чулуунд нэр өгнө. Өмнөд Африкийн ордоос энэ үнэт чулууг олжээ. Улаан алмас эрдэнийн дараагаар хөх алмас эрдэнийг дэлхийд хамгийн ховор гэж үздэг байна.