Гариг дэлхийн янз бүрийн өнцөг булан дахь хэвлэн нийтлэх эрхийн байдлын тухай хүний эрхийг хамгаалагчдын илтгэлийг өчигдөр нийтлэжээ. Байдал долоон жил дараалан доройтож байгааг «Freedom House» хүний эрхийг хамгаалах байгууллага тэмдэглэв. Ойрхи Дорнод, Хойд Африкийн орнууд болон хуучин ЗХУ-ын БНулсууд, Баруун Азийн бүс нутгийн байдал сэтгэлийг түгшүүлж байна. Байгууллага Орос, Израиль, Итали улсуудын индексийг доошлуулав.