0Орос улсад улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх явцад бизнес эрхлэгчдийг хамгаалах тухай шинэ хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөр боллоо. Түшмэд жижиг, дунд бизнесийг шалгахдаа бүрэн эрхээ хэтрүүлж байгаад цэг тавих үүднээс энэ хуулийг батлав. Одооноос хууль сахиулах байгууллага прократурын зөвшөөрлөөр бизнесийн байгууллагад гэнэтийн шалгалт хийнэ.