Найман сар завсарласны эцэст Брюссель хотноо болж байгаа Орос-НАТО-ийн Зөвлөлийн хуралдаанд эвслийн улс төрийн шинэ номлолын чиглэлийг хэлэлцэв. НАТО замын балчир дээр байна гэж Орос улсын төлөөлөгч Д.Рогозин тэмдэглэв. Глобалчлал, хариуцлагын уламжлалт бүсийн хязгаараас гарах нэг хувилбар байна. Тогтсон батлан хамгаалах хувилбараа хадгалах өөр нэг хувилбар байна. Энэ тохиолдолд эвсэлд бүрэн бүтэн байдлаах дэмжихэд тодорхой дайсан хэрэгтэй. НАТО-ийн зарим орон Орос улсыг гадаад аюул занал хэмээн тодорхойлохыг оролдож байна хэмээн Рогозин хэлэв. “Дахин ачааллах” сэдвийг уулзалтад оролцогчид улс төрийн илүү дээд түвшинд үргэлжлүүлэхээр тохиролцжээ.