Гахайн томуу оросын иргэдэд өнөөдөр заналхийлээгүй хэмээн ОХУ-ын эрүүл мэнд, нийгмийн хөгжлийн яамны тэргүүн Татьяна Голикова үзэж байна. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай бүх арга хэмжээг авсан гэж тэрээр хэллээ. Тухайлбал нисэх буудал, тэнгисийн боомтод тахал судлалын хяналтыг чангалсан. Нийгмийн ач холбогдолтой эмийн үнийг зохицуулах, зохих жагсаалт боловсруулах асуудлыг сайд хөндлөө. Ойролцоогоор 5 мянга орчим эм бэлдмэлийн тухай ярьж байна. Үүний зэрэгцээ ДЭМБ шувууны томуугийн царын ауюл 4 бал байсныг 5 бал хэмээн тодорхойллоо. Томууны цараагийн аюулыг 6 балаар хэмждэг юм.