Оросын элчин сайдын яамнаас орос хэлээр хэвлэн гаргасан ном зохиолыг Кубын үндэсний номын санд бэлэглэв. Эдгээр нь уран зохиол, хүүхдийн ном, лавлах бичиг зэрэг билээ. Ном зохиол «Оросын өртөнц» сангаас номын санд нээх «Оросын танхимын» тавиурт байх болно. Эдүүгээ оросын хэлнээ гарсан орчин цагийн ном зохиолыг кубын номын дэлгүүр болон номын сангаас олоход хэцүү. Иймээс эдгээр ном Оросын соёл болон орос хэл сурахыг сонирхосон хүмүүст нэмрээс болно гэж Оросын элчин сайдын яамны ажилтнууд тэмдэглэв.