Гадаад эдийн засгийн банкаас оросын эдийн засгийг зээллүүлэхэд 300 тэрбум гаруй рублийг чиглүүлнэ гэж ерөнхий сайд Владимир Путин улс оронд хэр хэмжээгээрээ хоёрт орох тус банкны ажиглагчдын зөвлөлийн хуралдаан дээр мэдэгдлээ. Иргэдэд ажлын орон тоо олгох нийт улс орны ач холбогдолтой төслүүдэд зээл олгохыг тэрээр онцлон тэмдэглэв. Жижиг, дунд бизнест дэмжлэг узуулэхэд гойд анхаарал тавих хэрэгтэй гэж Путин үзэж байна.