Хун төрөлхтэний түүхэнд 23 жилийн өмөнн Черноблийн АЦС-т гарсан техникийн хамгийн том осолоос амь үрэгдэсэн хүмүүсийн дурсгалыг өнөөдөр хундэтгэж байна. Станц оршдог Украин улсад босгосон «Чернобылийн баатруудад» хэмээх хөшөөнд цэцэг өргөж сүм хийдүүдэд мөргөл айлтгана. Газар нутгийн хэсэг нь осолд нэрвэдсэн Орос, Беларусс улсуудын сүм хийдэд мөргөл хийж олон хотод гашуудлын цуглаан болно. 1986 оны 4-р сарын 26-нд Черноблдийн АЦС-д дэлбэрэлт гарсаны улмаас агаарт их хэмжээний цацраг идэвэхт хийг алдаж,160 мянга хавтгай км-ийн газар бохиртсон билээ.Хэдэн сая хүн нэрвэгдлээ.