Владивостокийн Русский, Поповын арлуудад салхин цахилгаан станц барьж эхэлж байна. 2008 оны 12-р сард төслийг Владивосток болон Ази Номхон далайн бүс нутгийн цахилгаан станцыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах эрчим хүчний объектын жагсаалтад багтаажээ. Приморийн эрэг дээр хангалттай хүчин чадалтай станц барина. Үүнтэй холбогдуулан хэтдээ цахилгаан станцын хүчин чадал нэмэгдэнэ. Ази Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалтыг амжиж зохион явуулахын тулд 2012 оны 1-р улиралд барилгын төслийг дуусгахаар төлөвлөж байна. Японы “Мицуи” болон “Жей пауэр” зэрэг японы хөрөнгө оруулагчид станцыг барихад хөрөнгө оруулах сонирхолтой байна.