0Орос улсад оны эхэнд гэмт хэрэг буурчээ. Дотоод хэргийн яамны мэдээгээр эхний улиралд 790 мянга орчим гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны 1-3-р сарынхаас бараг 7 хувиар бага байна. Орос улсад гадаадын иргэдийн үйлдсэн гэмт хэргийг тоо 15 хувиар өсчээ.