Энд цастай бороо хоёр хоног дараалан орохын зэрэгцээ далайн хүчтэй салхи салхилж байна. Салхи секундэд 25 метр хурдацтай. Цахилгаан дамжуулах шугам тасрах, нийтийн тээврийн ажиллагаа тасалдах болон Японы тэнгис ба Сахалин арлыг эх газраас зааглаж буй хоолойд хөлөг онгоц, гатлага онгоц осолдох аюул учрав. Онц байдлын яамны бус нутгийн төвийн бүх албаны бэлэн байдлыг өндөржүүллээ.