Оросын хөвөх атомын станцыг Санкт Петербургийн Балтын заводад үйлдвэрлэнэ. «Росатом» улсын нэгдлийн тэргүүн Сергей Кириенко эн асуудлаар өнөөндөр хуралдан хийлгэнэ. Хөвөх АЦС-ыг эрэг хавийн ямар ч нутагт байрлуулж болох бөгөөд цахилгаан, илч үйлдвэрлэх ба тэнгисийн усыг цэнгэг болгоход хэрэглэж болно. Ийм станц цөмийн түлщ нэмж хийлгүй 10-12 жилийн турш ажиллаж мэднэ. Цацраг идэвхит аюулгй байдал нь дээд түвшинд байна. Дэлхийн 12 улс төслийг сонирхоод байна.