Оросын арми шөнийн нөхцөлд байлдааны ажиллагаа явуулах цоошинэ ангилалын нисдэг тэрэгүүдтэй боллоо. Орчин цагийн супер электрон техникээр тоноглосон «Шөнийн анчин» гэдэг хэдэн нисдэг тэргийг Хойд Кавказад хүргэв. Байлдааны нисдэг тэргийг террористуудтай хийх тэмцэлд бас хэрэглэнэ. Эдүүгээ нисэгчид нисдэг тэрэг жолоодох онол практикийн бэлтгэл хийж байна.