Иисус Христос шүүтлэгтэнгүүдийн нүгэлсийг наминчлахаар загалмайлуулсаар бурхан болсноосоо хойш дахин амь орсонд энэ баярыг зориулсан. Москвагийн болон Бүх оросын тэргүүн хамба Кирилл улаан өндөгний баярын илгээлтдээ дэлхийн ямар ч гай гамшгийг даван туулахад туслах христосын баяр баясгалангаар зүрх сэтгэлээ дүүрэн байлгахыг хүмүүст хүсэн өрөөв. Христос дахин амьдрасан нь биднийг жинхэнэ эрх чөлөөтэй болгож, хүний аж байдлыг агуулга төгөлдөр болгосон. Тэргүүн хамба христосын шажинтнуудад хандан хүнд бэрх үед бие биедээ тус дэмжлэг үзүүлэхийг уриалав. Тэргүүн хамба Кирилл Аврагч Христосын сүмэд үрьд шөнө улаан өндөгний баярын их мөргөлийг үйлдэв.