Хятадын эрдэмтэд өнөөдөр Хятадын цагаан хэрэмний жинхэнэ уртыг хэллээ. Цагаан хэрэм 8 мянга 851 км 800 метр урттай юм. БНХАУ-ын улсын газрын зургийн удирдах газар энэ тухай мэдэгдэв. Дэлхийн хамгийн том хамгаалалтын энэ байгууламж тэнгэрийн энэ улсын баруунаас зүүн зүгт 10 муж 156 гацааг дайрдаг байна. Хэрэмийн бүтэц нэгэн жигд биш болохыг эрдэмтэд тэмдэглэв. Хэрэмийн үндсэн хэсгийг гараар, уулын шороог ухаж хэсэг хэсэг бас байжээ.