Америкт Боливарын санаачилгын улс орнуудын төрийн тэргүүн Эквадорын ерөнхийлөгч нар хожмоо нийтийн валют болох сукрыг харилцан төлбөр тооцоонд мөнгөн нэгжийн хувьд ашиглах гэрээнд гарын үсэг зурав. 2010 оны 1-р сарын 1-нд нийтийг хамарсан мөнгөн орон зай байгуулж эхлэхээр төлөвлөж байна. Гэрээ байгуулсан хүмүүсийн үзэж байгаагаар бүс нутгийн худалдааг эрчимжүүлж, доллароос хамааралтай байдал, дэлхийн эдийн засгийн хямарлын үр дагаврыг бууруулна.