Якутын баруун-өмнөд хэсэгт 10 дугаартай, мөн Эрхүү мужийн хойд хэсэгт 8 дугаартай нефть бүлж гаргадаг гадаад цахилгаан хангамжийн станц буюу Дорно Сибирь-Номхон далайн дамжуулах хоолойн системийн хамгийн түвэгтэй цахилгаан эрчим хүчний объектыг ашиглалтад өглөө. Найдвартай байдлаар нэгдүгээр ангилалд багтах өндөр вольтын шугамыг Талаканскийн нефть хийн орд газар хийн турбины цахилгаан станцтай холболоо хэмээн Дорно Сибирь-Номхон далай төслийн удирдах төвөөс мэдээлэв. Цогцолборт 231 кв хүчдэлтэй хоёр Цахилгаан дамжуулах шугам-110, мөн хүчин чадалтай хоёр дэд станц багтжээ.