Foto http://www.sibgerold.ruГаалийн алба монголын хилд ойрхон НАУШКИ хилийн боомтыг цаашид хегжуулэхийг Зуун Сибирийн темер замынханд санал болгов. Темер замчид 2006 онд ертеег сэлбэн шинэчлэж дууссаны ачаар нэвтруулэх чадвар нь хоёр дахин нэмэгдэж, 24 цагт бараг 24 ачааны галт тэргийг уйлчилж байна. Энд олон вагонтой галт тэргийг хулээж авах замыг уртасгасан тедийгуй, захиргаа аж ахуйн байр барьжээ. Бух албад нэг байшинд шилжиж ажиллаж байна. Энэ нь галт тэргийг шалган нэвтр\\лэх хугацааг нэлээд багасгав. Гэвч шалган нэвтр\\лэх цогцолбор Наушкад байхгуй байгаа нь галт тэрэгийг нэлээд саатуулж байна. « Зевхен суулийн хоёр сард оросын талаас Монголд арилжааны ачаа тээвэрлэх галт тэргийг шалган байцаах хэвийн хугацаа 285 минут байхад, 319-нд хурч, 34 минутаар хэтэрсэн тухай НАУШКИ ертеений дарга Роман Яковлев мэдээллээ. Оросын ба монголын галт тэрэгнууд нэгэн зэрэг ирвэл саад бэрхшээл гардаг. Юу гэвэл олон улсын зорчигч тээврийн галт тэрэг хеделгеений хатуу цаг хуваарьтай .Гаалийн ажилтнууд ээрсдийг нь торгохоос сэрэмжилж юуны туруунд туунд анхаарал тавьдаг. Еер галт тэрэг энэ завсар хулээж зогсдог. Туунээс гадна гаалийн албаныхан гол телев Монголоос ирсэн хоосон вагон, чингэлэгийг узэхэд их цаг зарцуулж байна. Узлэгийг оновчтой болгох тедийгуй бух тэргийн манёврлах ажлыг багасгах шалган байцаах цогцолбор цаг алдаж, херенге мэнгений хохирол гарахыг багасгана гэж Роман Яковлев хэллээ. Энэ цогцолбор вагоныг салгалгуй, вагоны дотор байгаа юмыг харах боломж олгоно. Гэж Буриадын гаалийн албаны 1-р орлогч дарга Наталья Белова хэллээ. Зуун Сибирийн темер замын гааль-брокерийн ажиллагааны хэлтсийн эрхлэгч Олег Черепахины ярьснаар бол замынхан гаалийн саналыг дэмжиж байна. Гэвч бараг 20 сая рублийн ертег бухий цогцолборыг худалдан авч чадахгуй. Харин тер гаалийн барилга байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэдэг. НАУШКИ холбооны зориулалтат хетелберийн хурээнд хегжилд нь херенге гаргах темер замын гарцын тоонд ордог боловч херенге енее болтол ирээгуй гэж Олег Черепахин тайлбарлан хэллээ. Харин ийм цогцолбар байхгуй нь ганц асуудал бишээ. Гаалчдын мэдээолснээр бол ачаа шалган узэх талбарыг ергежуулэхийг хэдэн жилийн туршид шаардаж ирсэн. Удахгуй гадаад худалдааны ачааны тээвэрлэлт ергежих учраас чингэлэгийн баталгаат агуулахыг энд нээх хэрэгтэй гэж Наталья Белова хэллээ. Монголын нуурсийг НАУШКИ ертеег дамжин Алс дорнодод нийлуулж хэлэвэл хегжуулж ергежуулэх нь зайлшгуй чухал. Дэлхийн томоохон Таван Толгой нуурсний орд газрыг эзэмшиж эхлэх телевлегеетэй байна гэж МУ-ын ерэенхий сайд Санжаагийн Баяр Эрхууд айлчлах уеэрээ мэдэгдсэн билээ. Еренхий сайдын ярьснаар бол засгийн газар нуурсний улэмж хэсгийг Сибирийг нэвт дамжсан замаар экспортлох бодолтой байна. Туншууд бидэнд итгэхийн тулд бух арга ажиллагааг ахар богино хугацаанд явуулах хэрэгтэй. Энэ нь НАУШКИ хилийн гарцын техникийн тоноглолын тувшинг дээшлуулнэ. Замынхан ийн том зорилтыг дангаар биелуулж чадахгуй . Иймээс тэрийн тусламж шаарлдагдаж байна гэж Олег Черепахин хэллээ.

<сонсох>