Foto http://images.google.ru

Буянт мал сүрэг нь өсч, эрдмээр баян, элгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө түвшин амгалан байхыг хүсэн ерөөе!