«Хямрал сэтгэлийн өвчин гааруулж тамхи, согтоох унд болон эрүүл мэндэд хортой өөр зүйлийн хэрэглээг нэмэгдүүлж мэднэ гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын захирал Маргарет Чан мэдэгдлээ. Урьдын санхүү-эдийн засгийн хямралын үед байдал адилхан байсныг тэрээр дурдав. Зохисгүй явдал давтагдахаас айх бүрэн үндэс бий гэж Маргарет Чан үзэж байна. Өнөөгийн байдал иргэдийн сэтгэцэд зохисгүй нөлөө үзүүлж байгаа нь оросын мэргэжилтнүүдийн сэтгэлийг түгшээж байна. Орост дэлхийн хямарал гарсаар иргэд сэтгэл судлаачаас тусламж авах явдал 20, хий судлын эмчэд хандах нь 10 хувиар нэмэгдсэн гэж Оросын улсын нийгэм, хий судлалын төвийн захирал Татьяна Дмитриева хэллээ. Ажлаа алдах болон материаллаг аж байдал доройтохоос айх нь гол шалтгаан болсон. «Харин хямралд дөнгөж шилжих үе хүний сэтгэл хэт зовож хөдлөхгүй. Олонхийн хандлага ухаалаг байдаг гэж Татьяна Дмитриева мэдээлэв. «Бидний сэтгэлийг түгшүүлж байсан олон үзүүлэлт сүүлийн 4-5 жилд хэвийн болж тогтворжсон. Оросын иргэдийн хий судлын эрүүл мэнд тогтворжив. Өвчлөлт нэмэгдэх, амиа хорлох хэрэг явдал гаарсангүй гэж үзэж байна. Байдал доройтсныг нотлосон баримт алга гэж Татьяна Дмитриева хэллээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслууд санхүүгийн хямралаас айж сандрахад ихээхэн нөлөөлөв. Статистикийн тоо баримтуудаас харахад дөрвөн хүний нэгэнд ямар нэг зүйлийг амархан итгүүлж болно. Хөрөнгийн сан дампуурав. Индекс унав гэж байнга мэдээлэх нь сэтгэл нь даруй хөдлөх хүмүүст зохисгүй нөлөөлнө. ТатьянаДмитриева санхүүгийн хямралын зохисгүй нөлөөнд автсан хүмүүст практик хэдэн зөвлөмж өгөв.Өөрийгөө өөрөө итгүүлэх нь ур ашигтай нэгэн арга барил гэж тэрээр хэлээд: «Ажлаа гэнэт алдсан хүн сандардаг. Ийн явдал болно гэж тэр бодохгүй байсан. Иймээс хүн бүр « Ажлаа алдвал юу хийх вэ? Хаашаа явах вэ? Хямралт байдлаас гарахын тулд өөр ямар боловсролтой болох вэ? Гэх мэт асуултыг өөртөө тавих естой. Хямрал үүрд оршихгүй. Энэ удаагийн хямрал ч улирч өнгрөнө гэдэгт өөрийгөө итгүүлэх хэрэгтэй гэв. Харин асуудлаа бие дааж шийдвэрлэж чадахгүй хүн мэргэжилтнээс зөвлөмж авах ёстой гэж эмч үзэж байна.Эд хөрөнгөөс өөр зүйл хүнд бас хэрэгтэйг санаж байвал зохино. Ёс суртахууны зарчим 2-р зүйл болсон цагт хямрал гардаг гэж москвагийн хамба Климент үзэж байна. Хүний аминч шунахай хандлага, ашиг олохын төлоо улайран хөөцөлдөх, уламжлалт үнэ цэнт зүйлээс татгалзах,оуны хэрэгцээг материаллаг ашиг сонирхолоор солих явдал өнөөгийн тогтворгүй байдлын гол шалтгаан болсон гэж хамба Климент хэллээ.Дэлхийн санхүүгийн хямралын уршиг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг түгшүүлэв. «Хямрал сэтгэлийн өвчин гааруулаж тамхи, согтоох унд болон эрүүл мэндэд хортой оор зүйлийн хэрэглээг нэмэгдүүлж мэднэ гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын захирал Маргарет Чан мэдэгдлээ. Урьдын санхүү-эдийн засгийн хямралын үед байдал адилхан байсныг тэрээр дурдав. Зохисгүй явдал давтагдахаас айх бүрэн үндэс бий гэж Маргарет Чан үзэж байна. Өнөөгийн байдал иргэдийн сэтгэцэд зохисгүй нөлөө үзүүлж байгаа нь оросын мэргэжилтнүүдийн сэтгэлийг түгшүүлж байна. Орост дэлхийн хямрал гарсаар иргэд сэтгэл судлаачаас тусламж авах явдал 20, хий судлын эмчэд хандах нь 10 хувиар нэмэгдсэн гэж Оросын улсын нийгэм,хий судлалын төвийн захирал Татьяна Дмитриева хэллээ. Ажлаа алдах болон материаллаг аж байдал доройтохоос айх нь гол шалтгаан болсон. «Харин хямралд дөнгөж шилжих үе хүний сэтгэл хэт зовож хөдлөхгүй. Олонхийн хандлага ухаалаг байдаг гэж Татьяна Дмитриева мэдээлэв. «Бидний сэтгэлийг түгшүүлж байсан олон үзүүлэлт сүүлийн 4-5 жилд хэвийн болж тогтворжсон. Оросын иргэдийн хий судлын эрүүл мэнд тогтворжив. Өвчлөлт нэмэгдэх, амиа хорлох хэрэг явдал гаарсангүй гэж узэж байна. Байдал доройтсныг нотлосон баримт алга гэж Татьяна Дмитриева хэллээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслууд санхүүгийн хямралаас айж сандрахад ихээхэн нөлөөлөв. Статистикийн тоо баримтуудаас харахад дөрвөн хүний нэгэнд ямар нэг зүйлийг амархан итгүүлж болно.Хөрөнгийн сан дампуурав.Индекс унав гэж байнга мэдээлэх нь сэтгэл нь даруй хөдлөх хүмүүст зохисгүй нөлөөлнө. ТатьянаДмитриева санхүүгийн хямралын зохисгүй нөлөөнд автсан хүмүүст практик хэдэн зөвлөмж өгөв.Өөрийгөө өөрөө итгүүлэх нь ур ашигтай нэгэн арга барил гэж тэрээр хэлээд: «Ажлаа гэнэт алдсан хүн сандардаг. Ийн явдал болно гэж тэр бодохгүй байсан. Иймээс хүн бүр « Ажлаа алдвал юу хийх вэ?Хаашаа явах вэ? Хямралт байдлаас гарахын тулд өөр ямар боловсролтой болох вэ? Гэх мэт асуултыг өөртөө тавих естой. Хямрал үүрд оршихгүй. Энэ удаагийн хямрал ч улирч өнгөрнө гэдэгт өөрийгөө итгүүлэх хэрэгтэй гэв. Харин асуудлаа бие дааж шийдвэрлэж чадахгүй хүн мэргэжилтнээс зөвлөмж авах ёстой гэж эмч үзэж байна. Эд хөрөнгөөс өөр зүйл хүнд бас хэрэгтэйг санаж байвал зохино. Ёс суртахууны зарчим 2-р зүйл болсон цагт хямрал гардаг гэж москвагийн хамба Климент үзэж байна. Хүний аминч шунахай хандлага, ашиг олохын толоо улайран хөөцөлдөх, уламжлалт үнэ цэнт зүйлээс татгалзах, оюуны хэрэгцээг материаллаг ашиг сонирхолоор солих явдал өнөөгийн тогтворгүй байдлын гол шалтгаан болсон гэж хамба Климент хэллээ.

<сонсох>