Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төв сүүлийн өдрүүдэд хөл хөдөлгөөн, цэнгэлтэй байв. Оросын сүлд модны баярын долоо хоног энд боллоо. Төвийн орлогч захирал Геннадий Ключников манай тусгай сурвалжлагч Ольга Павловичад өгүүлэхдээ… <сонсох>