Foto http://www.eva.ruТомск хотын улсын их сургууль Ховд хотын их сургуультай хамтран ажиллаж байна. Томскийн их сургуулийн шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан проректор  Александр Ревушкин хоёр их сургуулийн хамтын ажиллагааны тухай ийнхүү ярьж байна…

 

 

 

 

<сонсох>