«Бид сонирхогч бүх талтай хамтран ямар нэг салбарт дангаар зонхилоос сэрэмжлэн харилцааны жинхэнэ ардчилсан загварыг зохионо» гэж Оросын төрийн тэргүүн Дмитрий Медведев Москвад 11-р сарын 5-нд Улсын хуралд хандан дэвшүүлсэн уриалгадаа мэдэгдэв…

 

 

<сонсох>