Энэ нь ерөхийлөгчийн Улсын хуралд оруулсан илгээлтийн гол үзэл санаа гэж оросын парламентын гишүүд үзэж байна. Парламентын « Нэгдсэн Орос улс» хамгий том намын санал шүүмжлэлийн клубуудын хамтрасан хуралдаанаар эл баримт бичгийн үндсэн заалтыг хэлэлцжээ…


 

 

 

<сонсох>