Төрийн баярыг 1612 оны үйл явдлыг дурсан одоогоос дөрвөн жилийн өмнө тогтоосон юм. Тэр үед Минин, Пожарский нарын удирдсан ардын журамт цэрэг Москваг польшийн булаан эзлэгчдээс чөлөөлж, 30 жил үргэлжилсэн самуун үеийг эцэслүүлсэн билээ…

 

 

 

 

<сонсох>