Өнөө дэлхийд Интернет мэдээллийн дайн хийх газар боллоо. Интернетийн тусламжаар санаанаас зохиосон зүйлийг тархааж байна. Үүний хамт тэр харилцах амар арга барил, үйл явдлыг янз бүрийн талаас авч зэх газар болсон. Дэлхийн янз бүрийн оронд орос хэлнээ гардаг сайт Оросын байдал, үйл явдлын тухай үнэн мэдээллийг хүргэхэд туслаж байна. «Оросын дуу хоолой» радиокомпанийн санаачилгаар зохион байгуулсан Интернетийн орос хэлнээ гардаг сайтын Олон улсын 6-р бага хуралд оролцогчид тийм дүгнэлт хийжээ…

 

 

 

<сонсох>