Нэрд гарсан улс төрч, эрдэмтэд болон бизнес эрхлэгчид Москвад болсон «Орчин цагийн нийгмийн үнэт зүйл, ашиг сонирхол» сэдэвт практик эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцожээ. Эдүгээ нийгмийн үнэ цэнт зүйл юу вэ? Тэдгээр цаг үе улирах тусам өөрчлөгдөж байна уу? гэх мэт гүн ухааны асудалд нэг утгаар хариулж болохгүй. Эрчимтэй хөгжиж байгаа дэлхийд хүн тухайн амьдралын нөхцөлд арга буюу дасаж,хандлага, урьтлал, ашиг сонирхолоо өөрчилж байна гэж хэн нэгэн үзэж байхад хүний үнэ цэнт зүйл огт өөрчлөгдөхгүй үүрд оршдог гэж бусад нь үзэж байна…

 

 

<сонсох>