Засгийн газар хоорондын комисс хоёр талын яриа хэлцээг үр бүтээлтэй болгож байгаа талуудын байр суурийг уялдуулан зохицуулах үндсэн механизм хэвээр байгааг уулзалтын үеэр тэмдэглэжээ. А.Гордеев хоер орны худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны асуудлыг хөндөж, 2010 он хүртэлх засгийн газар дундын зохих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж багагүй үр дүнд хүрснийг тэмдэглэв…

 

<сонсох>