ШХАБ-ын орнуудын залуучуудын байгууллагуудын олон улсын 2-р бага хурлаар ШХАБ-ын орнуудын залуучуудын зөвлөлийн зохион байгуулалтын ба хөтөлбөрийн баримт бичгүүдийг авч үзэж хэлэлцэв.Оросын залуучуудын эвлэл болон залуучуудын олон нийтийн танхим ШХАБ-ын орнуудын залуучуудын зөвлөлийг байгуулахыг санал болгов. Тус зөвлөл ШХАБ-ын орнуудын үндэсний залуучуудын байгууллагуудын хамтын ажллагааг үр ашигтай хэгжүүлэх, эдгээр орны хүмүүнлэгийн хамтрасан төслийг хэрэгжүүлэхэд залуучуудыг өргөн оролцуулах зорилттой…

 

<сонсох>